Zatrzymajmy zło

Nowenna do św. Jana Pawła II w intencji chorych i o zachowanie świata od grzechu eutanazji.

Niedawno na oczach świata został zagłodzony w brytyjskim szpitalu chory Polak. To ostrzeżenie. Podejmij modlitwę o zachowanie świata od grzechu eutanazji i wszelkich działań zagrażających ludzkiemu życiu. Nowenna w tej intencji rozpocznie się dzisiaj w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Odmawiana będzie codziennie po Mszach św. o godz. 18.00. Transmisja w internecie: https://www.radiomaryja.pl/sanktuarium.

Teksty rozważań i modlitw codziennie w „Naszym Dzienniku”. Włącz się i Ty!

 

Dzień SIÓDMY

https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/232444,zatrzymajmy-zlo-dzien-7.html

1. Modlitwa do św. Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II, Tobie Bóg powierzył troskę o Kościół Chrystusowy. Ty z miłością patrzyłeś na narody Europy i poznawałeś ich troski w czasie licznych pielgrzymek. Dziś prosimy Boga za Twoim wstawiennictwem, aby zesłał Kościołowi swego Ducha, który pozwoli z nową mocą głosić Europie Dobrą Nowinę i wzbudzać nadzieję płynącą z wiary.

Święty Janie Pawle II, ze smutkiem patrzymy na laicyzację życia, na wrogie Kościołowi ideologie, zwłaszcza te związane z brakiem poszanowania życia dzieci poczętych i osób w starszym wieku, które szerzą się w społeczeństwach Europy. Wzywamy więc Twojego wstawiennictwa, a także pomocy Świętych Pańskich, którzy pochodzą z krajów europejskich. Nasze modlitwy z ufnością powierzamy Maryi, która jest Gwiazdą Nowej Ewangelizacji.

2. Rozważania

Chrystus cierpi dobrowolnie i niewinnie

Chrystus cierpi dobrowolnie i cierpi niewinnie. Podejmuje On swoim cierpieniem to pytanie, które – stawiane wielekroć przez ludzi – zostało postawione w sposób poniekąd radykalny przez Księgę Hioba. Chrystus jednakże nie tylko wnosi z sobą to samo pytanie, i to w sposób bardziej jeszcze radykalny – bo przecież jest nie tylko człowiekiem jak Hiob, ale Jednorodzonym Synem Boga – ale przynosi także maksimum możliwej na to pytanie odpowiedzi. Odpowiedź wyrasta poniekąd z tego samego tworzywa, z którego zbudowane jest pytanie. Odpowiedź na pytanie o cierpienie, o sens cierpienia, daje Chrystus nie samym swoim nauczaniem: Dobrą Nowiną, ale przede wszystkim własnym cierpieniem, które z tym na-uczaniem, z Dobrą Nowiną, scalone jest w sposób organiczny i nierozerwalny. Jest to jakby ostatnie, syntetyczne słowo tego nauczania: „nauka krzyża”, jak kiedyś powie św. Paweł. (Z listu apostolskiego św. Jana Pawła II „Salvifici doloris” – o sensie ludzkiego cierpienia z 11 lutego 1984 r.)

 

3. Litania do św. Jana Pawła II

Kyrie, eleison, Christe, eleison,

Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas,

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,

zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo,

módl się za nami.

Święty Janie Pawle II,

Zanurzony w Ojcu bogatym w miłosierdzie,

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem,

Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,

Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,

Następco Piotra i Sługo sług Bożych,

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,

Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,

Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi, Misjonarzu wszystkich narodów,

Świadku wiary, nadziei i miłości,

Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,

Apostole pojednania i pokoju,

Promotorze cywilizacji miłości,

Głosicielu Nowej Ewangelizacji,

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,

Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,

Papieżu Bożego Miłosierdzia,

Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,

Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,

Ojcze osób konsekrowanych,

Patronie rodzin chrześcijańskich,

Umocnienie małżonków,

Obrońco nienarodzonych,

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,

Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,

Dobry Samarytaninie dla cierpiących,

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,

Głosicielu prawdy o godności człowieka,

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,

Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,

Uosobienie pracowitości,

Zakochany w krzyżu Chrystusa,

Przykładnie realizujący powołanie,

Wytrwały w cierpieniu,

Wzorze życia i umierania dla Pana,

Upominający grzeszników,

Wskazujący drogę błądzącym,

Przebaczający krzywdzicielom,

Szanujący przeciwników i prześladowców, Rzeczniku i obrońco prześladowanych,

Wspierający bezrobotnych,

Zatroskany o bezdomnych,

Odwiedzający więźniów,

Umacniający słabych,

Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz

grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz

grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz

grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Janie Pawle II.

Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka. Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa Świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

4 Modlitwa św. Jana Pawła II za chorych

Wszechmogący i wieczny Boże, Ojcze ubogich, Pocieszycielu chorych, Nadziejo umierających, Twoja miłość kieruje każdą chwilą naszego życia. Wznosimy na modlitwie do Ciebie nasze serca i umysły. Sławimy Cię za dar ludzkiego życia, a w szczególności za obietnicę życia wiecznego. Wiemy, że zawsze jesteś blisko pogrążonych w smutku i ubogich oraz wszystkich tych, którzy są bezbronni i którzy cierpią.

O Boże łagodności i współczucia, przyjmij modlitwy, które zanosimy w imieniu naszych chorych braci i sióstr. Wzmocnij ich wiarę i zaufanie do Ciebie. Pociesz ich swoją pełną miłości obecnością i – jeśli taka jest Twoja wola – przywróć im zdrowie, daj nowe siły ich ciałom i duszom.

O miłościwy Ojcze, pobłogosław tych, którzy umierają, pobłogosław tych wszystkich, którzy wkrótce staną z Tobą twarzą w twarz. Wierzymy, że uczyniłeś ze śmierci drzwi do życia wiecznego. Podtrzymuj w imię Twoje naszych braci i siostry, którzy są u kresu swego życia, i zaprowadź ich bezpiecznie do domu życia wiecznego z Tobą.

O Boże, Źródło wszelkiej mocy, broń i chroń tych, którzy opiekują się chorymi i troszczą się o umierających. Obdarz ich duchem odwagi i życzliwości. Wspieraj ich w wysiłkach na rzecz niesienia pocieszenia i ulgi. Uczyń z nich jeszcze bardziej promieniujący znak Twojej przemieniającej miłości.

Panie życia i Opoko naszej nadziei, obdarz swym obfitym błogosławieństwem tych wszystkich, którzy żyją, pracują i umierają. Napełnij ich swoim pokojem i swoją łaską. Ukaż im, że jesteś kochającym Ojcem, Bogiem miłosierdzia i współczucia.

Prosimy Cię o to za wstawiennictwem Maryi, która jest dla nas Gwiazdą Nowej Ewangelizacji.

Amen.Dzień PIERWSZY

1 Modlitwa

Święty Janie Pawle II, który w swoim życiu doświadczyłeś choroby i cierpienia, który umiałeś z miłością i współczuciem pochylać się nad chorymi, wejrzyj na ludzi dotkniętych cierpieniem ciała i ducha, na niepełnosprawnych i na osoby w podeszłym wieku. Wspieraj swym wstawiennictwem także ich opiekunów. Chorzy są wielkim skarbem Kościoła i właśnie oni wypraszają u Boga obfite łaski. Prosimy, aby ludzie słabi i cierpiący nie czuli się zagrożeni eutanazją, aby nie podważano wartości ich życia. Ogarnij swoją troską także nas, którzy żyjemy w lęku i niepewności wobec współczesnych zagrożeń życia i zdrowia. Uproś nam u Boga łaskę niezłomnej nadziei i wiary silniejszej niż cierpienie, które nas dotyka. Naszą modlitwę oddajemy w dłonie Maryi, która jest dla nas Gwiazdą Nowej Ewangelizacji, Uzdrowieniem Chorych i Pocieszycielką Strapionych.

2 Rozważanie

Sens cierpienia

Cierpienie ludzkie budzi współczucie, budzi także szacunek – i na swój sposób onieśmiela. Zawiera się w nim bowiem wielkość swoistej tajemnicy. Ten więc szczególny szacunek dla każdego ludzkiego cierpienia wypada założyć u początku wszystkiego, co w dalszym ciągu zostanie tu powiedziane z najgłębszej potrzeby serca – a zarazem też z głębokiego imperatywu wiary. Wokół tematu cierpienia te dwa motywy wydają się szczególnie zbliżać do siebie i z sobą łączyć: potrzeba serca każe nam przezwyciężać onieśmielenie, a imperatyw wiary – sformułowany choćby w przytoczonych na początku słowach św. Pawła – dostarcza treści, w imię której i mocą której ośmielamy się dotknąć tego, co w każdym człowieku wydaje się tak bardzo nietykalne: człowiek w swoim cierpieniu pozostaje nietykalną tajemnicą. (Z listu apostolskiego św. Jana Pawła II „Salvifici doloris” – o sensie ludzkiego cierpienia z 11 lutego 1984 roku)

3 Litania do św. Jana Pawła II

Kyrie, eleison, Christe, eleison,

Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas,

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,

zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,

zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,

módl się za nami.

Święty Janie Pawle II,

módl się za nami

Zanurzony w Ojcu bogatym w miłosierdzie,

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem,

Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,

Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,

Następco Piotra i Sługo sług Bożych,

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,

Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,

Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,

Misjonarzu wszystkich narodów,

Świadku wiary, nadziei i miłości,

Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,

Apostole pojednania i pokoju,

Promotorze cywilizacji miłości,

Głosicielu Nowej Ewangelizacji,

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,

Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,

Papieżu Bożego Miłosierdzia,

Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,

Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,

Ojcze osób konsekrowanych,

Patronie rodzin chrześcijańskich,

Umocnienie małżonków,

Obrońco nienarodzonych,

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,

Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,

Dobry Samarytaninie dla cierpiących,

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,

Głosicielu prawdy o godności człowieka,

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,

Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,

Uosobienie pracowitości,

Zakochany w krzyżu Chrystusa,

Przykładnie realizujący powołanie,

Wytrwały w cierpieniu,

Wzorze życia i umierania dla Pana,

Upominający grzeszników,

Wskazujący drogę błądzącym,

Przebaczający krzywdzicielom,

Szanujący przeciwników i prześladowców,

Rzeczniku i obrońco prześladowanych,

Wspierający bezrobotnych,

Zatroskany o bezdomnych,

Odwiedzający więźniów,

Umacniający słabych,

Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz

grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz

grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz

grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Janie Pawle II.

Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa Świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

4 Modlitwa św. Jana Pawła II za chorych

Wszechmogący i wieczny Boże, Ojcze ubogich, Pocieszycielu chorych, Nadziejo umierających, Twoja miłość kieruje każdą chwilą naszego życia. Wznosimy na modlitwie do Ciebie nasze serca i umysły. Sławimy Cię za dar ludzkiego życia, a w szczególności za obietnicę życia wiecznego. Wiemy, że zawsze jesteś blisko pogrążonych w smutku i ubogich oraz wszystkich tych, którzy są bezbronni i którzy cierpią. O Boże łagodności i współczucia, przyjmij modlitwy, które zanosimy w imieniu naszych chorych braci i sióstr. Wzmocnij ich wiarę i zaufanie do Ciebie. Pociesz ich swoją pełną miłości obecnością i – jeśli taka jest Twoja wola – przywróć im zdrowie, daj nowe siły ich ciałom i duszom. O miłościwy Ojcze, pobłogosław tych, którzy umierają, pobłogosław tych wszystkich, którzy wkrótce staną z Tobą twarzą w twarz. Wierzymy, że uczyniłeś ze śmierci drzwi do życia wiecznego. Podtrzymuj w imię Twoje naszych braci i siostry, którzy są u kresu swego życia, i zaprowadź ich bezpiecznie do domu życia wiecznego z Tobą. O Boże, Źródło wszelkiej mocy, broń i chroń tych, którzy opiekują się chorymi i troszczą się o umierających. Obdarz ich duchem odwagi i życzliwości. Wspieraj ich w wysiłkach na rzecz niesienia pocieszenia i ulgi. Uczyń z nich jeszcze bardziej promieniujący znak Twojej przemieniającej miłości. Panie życia i Opoko naszej nadziei, obdarz swym obfitym błogosławieństwem tych wszystkich, którzy żyją, pracują i umierają. Napełnij ich swoim pokojem i swoją łaską. Ukaż im, że jesteś kochającym Ojcem, Bogiem miłosierdzia i współczucia.

Prosimy Cię o to za wstawiennictwem Maryi, która jest dla nas Gwiazdą Nowej Ewangelizacji.

Amen.


cool     cool    cool     cool    cool

2 sierpnia

Nie trzeba oczekiwać łatwej drogi do królestwa niebieskiego. Gdy rolnik idzie przez pole, wsiewając ziarno, idzie płacząc — mówi Pismo Święte — ale gdy wraca ze żniw, raduje się, niosąc naręcza bogatych snopów. Podobnie jest w życiu wewnętrznym.

Stefan Kardynał Wyszyński – kromka chleba

Kalendarz DIAK AW

Wrzesień 2021
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Nowenna pompejańska

BEATYFIKACJA33

Za naszą Ojczyznę!

Iskra Bożego Miłosierdzia

FOTOGALERIE

Odwiedza nas 122 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
577892

Ewangelia na codzień

Tylko Maryja może uratować świat

Prymas Wyszyński – Oficjalna strona