Akcjo Katolicka jesteś potrzebna Kościołowi!

Złożeniem kwiatów na grobach Prymasów Polski w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie, w dniu 2 maja 2021 roku, Akcja Katolicka rozpoczęła uczczenie 25. rocznicy swego ponownego powołania.

Pierwszym akcentem była krótka modlitwa o owoce beatyfikacji przy grobie Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, następnie w dowód wdzięczności za zaszczepienie Akcji Katolickiej na polskiej ziemi 90 lat temu na grobie kard. Augusta Hlonda. Wyrazy wdzięczności okazano także kard. Józefowi Glempowi za reaktywowanie Akcji Katolickiej, co miało miejsce przed 25 laty – właśnie 2 maja 1996 roku.

Podczas uroczystości przywołano naszych świętych patronów Wojciecha i Świętego Jana Pawła, który towarzyszył nam w Świętych Relikwiach i wizerunku tak bliskiemu naszym sercom.

Jubileuszowej Eucharystii przewodniczył JE Biskup Piotr Jarecki – pierwszy Asystent Krajowy Akcji Katolickiej, współcelebransem był również JE Biskup Mirosław Milewski pełniący funkcję Asystenta Krajowego AK obecnie. Poprzez obecność ks. prałata Tadeusz Sowa – Moderator Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, łączyliśmy się z wszystkimi poprzednimi asystentami diecezjalnymi zaś ks. Kamil Falkowski, Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej stanowił dla nas pomost łączności z wszystkimi obecnymi Asystentami Diecezjalnymi. Serdecznie dziękujemy za obecność ks. Bartoszowi Szostakowi, sekretarzowi bpa Mirosława Milewskiego.

Z racji ograniczeń pandemicznych w stallach zajęli miejsca tylko przedstawiciele Zarządu i Rady Krajowej oraz biura KIAK, obecnej i poprzednich kadencji. Zgromadzonym towarzyszyły poczty sztandarowe na czele ze sztandarem Akcji Katolickiej w Polsce.

Po krótkim powitaniu wygłoszonym przez ks. prałata Bogdana Bartołda proboszcza katedry, słowo do uczestników Eucharystii skierowała prezes Urszula Furtak. Pani Prezes podkreśliła, między innymi, ważność uroczystości ze względu na rolę Akcji Katolickiej w apostolskiej misji Kościoła, którą wypełnia od 25 lat.

Homilię wygłosił Ks. Biskup Piotr Jarecki, który odniósł się w niej do Jubileuszu Akcji Katolickiej oraz do nauczania Papieża Franciszka. Było też trochę wspomnień, ponieważ entuzjazm, jaki towarzyszył członkom nowo powołanego stowarzyszenia, bardzo pomagał w realizacji ważnych inicjatyw i sprzyjał powstawaniu nowych, ciekawych pomysłów.

Mówiąc o wskazaniach dla Akcji Katolickiej na dziś Ksiądz Biskup wymienił: łączność członków stowarzyszenia z Jezusem, otwartość na dary Ducha Świętego, ważność konkretnego działania – nie teorii. Nie bać się nowości, ponieważ rzeczywistość, w której żyjemy tego wymaga. Trzeba być kreatywnym inspirując się wskazaniami Ducha Świętego powiedział Bp Piotr. Wskazał też na konieczność dialogu, otwartość na drugiego człowieka, na siłę stowarzyszenia poprzez członkostwo rodzinne w Akcji Katolickiej i na zakorzenienie jej w środowisku, w którym żyjemy tj. rodzina, praca, otoczenie. Inne sprawy, które zaakcentował Ksiądz Biskup w homilii to krzewienie zdrowego patriotyzmu i realizacja nowej ewangelizacji. Na zakończenie Słowa Bożego Ksiądz Biskup przywołał krzepiące słowa Jana Pawła II:

Akcjo Katolicka jesteś potrzebna Kościołowi.

Ważnym punktem uroczystości, w dniu Święta Flagi było udekorowanie przez Biskupa Mirosława Milewskiego, sztandaru Akcji Katolickiej w Polsce biało-czerwoną szarfą narodową. Przed błogosławieństwem Pani Prezes podziękowała Hierarchom za sprawowanie Eucharystii, Słowo Boże wszelką życzliwość i towarzyszenie świeckim w Akcji Katolickiej. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem Hymnu – My chcemy Boga… oraz wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

Elżbieta Olejnik
Członek Zarządu Krajowego
Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej

 

Msza Święta z okazji 25-lecia reaktywacji Akcji Katolickiej: 

https://www.youtube.com/watch?v=GU3JQTScrnA

 

 

 

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

 
Słowo wdzięczności i jubileuszowych podziękowań za 25 lat apostolstwa w Akcji Katolickiej 
 
W czasie jubileuszu 25 lecia Akcji Katolickiej w Polsce wszystkich Umiłowanych Pasterzy, Czcigodnych Kapłanów, Braci i Sióstr w jedności akcyjnego powołania serdecznie pozdrawiam i proszę o przyjęcie słów wdzięczności.
 
Przeżywamy oczekiwany i niewątpliwie skromniejszy z racji panującej pandemii, w wydarzenia czas Srebrnego Jubileuszu odrodzonej na nowo 2 maja 1996 roku formalnej działalności Akcji Katolickiej w strukturach krajowych. Trudno oprzeć się refleksji i wspomnieniom tego, co przez minione 25 lat wydarzyło się i było udziałem tysięcy osób, także tych, których nie ma już pośród nas.
 
Wyrazy wdzięczności za trud pracy włożonej w budowanie struktur Stowarzyszenia, którego działalność została zablokowana przez komunistyczne władze na blisko 50 lat, kieruję do hierarchów Kościoła w Polsce, którzy odpowiedzieli na apel Świętego Papieża Jana Pawła II -dziś naszego Patrona, nie tylko wywiązując się ze wskazanego zadania, ale zachęcając i błogosławiąc wiernym swoich diecezji, stworzyli w jedności ze świeckimi wielkie Stowarzyszenie, podejmujące niezliczone dzieła apostolskie. Swoją wdzięcznością otaczam wszystkich Księży Biskupów, którzy wiernie kontynuują misję swoich poprzedników.
 
Z serca dziękuję Księżom Asystentom Diecezjalnym i Parafialnym, którym dane było zmierzyć się z nowym zadaniem, ale wspierani zapałem i entuzjazmem świeckich tworzyli Akcję Katolicką w swoich parafiach i diecezjach. Wielu z nich jest z nami od początku. Doskonale rozumiejąc posługę kapłańską, służą swoim talentami w naszej formacji, wspierają w kolejnych zadaniach i inicjatywach, by nieustannie Kościół lokalny czynić żywym, umacniając i przemieniając owocnie nas samych.
 
Dziękuję moim poprzednikom pięciu kadencji, Prezesom Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej oraz całym Zarządom, za poświęcony czas, budowanie struktur i niezwykłe oddanie dziełu, któremu na imię Akcja Katolicka. Za wspólne bogate lata pod jednym sztandarem Chrystusa Króla Wszechświata.
 
W radości serca dziękuję wszystkim Członkom Akcji Katolickiej w Polsce, którzy z wielkim entuzjazmem i nadzieją włączali się w wir podejmowanych pierwszych inicjatyw i nadal uczestniczą w dobrej sprawie, z przekonaniem, że służą Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Dziękuję za niezliczone godziny rekolekcji, czasu wspólnotowej modlitwy i ogromu inicjatyw podejmowanych na poziomie parafii i diecezji. Także tych, które wybrzmiewają owocnie w przestrzeni całego kraju.
 
Pragnę ogarnąć też wszystkich tych zaangażowanych w dzieło Akcji Katolickiej, którzy odeszli do Pana i tam radując się chwałą zbawionych, wstawiają się za nami. Pamiętajmy o nich, nie tylko we wspomnieniach, ale też w dziękczynnej i wstawienniczej modlitwie.
 
Jakkolwiek pandemia koronawirusa pokrzyżowała nam plany uczczenia tego Jubileuszu, to jednak radość w naszych sercach trwa i nic nie jest w stanie zatrzeć pamięci o wspólnie przeżywanych uroczystościach, wydarzeniach, pielgrzymkach, kongresach, sympozjach, koncertach, konkursach i wielu, wielu innych na poziomie parafialnym, diecezjalnym, krajowym,ale też międzynarodowym. Serdecznie dziękuję za wszelką aktywność w strukturach samorządowych i parlamentarnych. Za prowadzenie ośrodków pomocy i szkół. Za wszelkie dzieła misyjne i charytatywne. Za obecność i wszelkie ukazywanie dobra w przestrzeni medialnej. Dużo się wydarzyło przez te 25 lat i trudno zrobić teraz właściwe podsumowanie, ale ufam, że przyjdzie na to czas.
 
Dziś jednak, czas odmierzył swoje 25 lat naszej pracy dla Kościoła, Ojczyzny i Społeczeństwa, radujemy się i jest to naturalne. Bycie członkiem Akcji Katolickiej wynika z odpowiedzi na Boży głos, z odczytania swojego powołania do działalności apostolskiej. To niezwykłe powołanie do konkretnego stanu, by ducha Ewangelii nieść wszędzie tam gdzie Bóg nas postawi. To powołanie, które wspólnie tworzymy i umacniamy.
 
Akcja Katolicka zrodziła się w sercu papieża Piusa X, niewątpliwie z natchnienia Ducha Świętego. Jest to dzieło Boże, dlatego doświadczając różnych trudnych kolei losu - trwa, bo była i jest w planach Bożych. Ten Boży plan realizuje się teraz i będzie realizował się w przyszłości, bo takie są wyzwania współczesnego świata. Szatan jednak nie próżnuje, wprowadza zamęt wśród ludzi wierzących. Atakuje Kościół, nasze świątynie, nie oszczędzając świętych miejsc i wizerunków. Wprowadza zamęt wśród młodych wypaczając ich kształtujące się postawy. Chciałby zawładną każdą przestrzenią i każdą duszą. Dlatego jesteśmy potrzebni. Jesteśmy potrzebni Chrystusowi. W nim nasza siła i moc.
 
Nasz Srebrny Jubileusz staje się też okazją do podziękowania wszystkim naszym Partnerom i ludziom życzliwym Akcji Katolickiej na każdym poziomie jej działalności. Z serca dziękuję za współpracę wszystkim wspólnotom Kościoła a szczególnie Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży, za lata wspólnej służby Kościołowi. Dziękuję także mediom, firmom i instytucjom, dzięki którym Akcja Katolicka może realizować wspaniałe inicjatywy dla młodzieży i dzieci. Dzięki, którym podejmujemy tak wiele dzieł patriotycznych. A wszystko na chwałę Bożą i dla dobra wspólnego umiłowanej Ojczyzny. Wszystkim wyrażam wdzięczność za wszystko.
 
Króluj nam Chryste!
 
Urszula Furtak,
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce  

cool     cool    cool     cool    cool

2 lipca

Nie ma obawy, że Maryja wyrośnie w nas po¬nad głowę Chrystusa, Ona go zawsze niesie przed sobą.

Stefan Kardynał Wyszyński – pierwsza kromka chleba

Kalendarz DIAK AW

Lipiec 2021
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nowenna pompejańska

BEATYFIKACJA33

Za naszą Ojczyznę!

Iskra Bożego Miłosierdzia

FOTOGALERIE

Odwiedza nas 705 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
497366

Ewangelia na codzień

Tylko Maryja może uratować świat

Prymas Wyszyński – Oficjalna strona