Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud

Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/242178,odszedl-pasterz-nasz-co-ukochal-lud.html?d=1

W bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie została odprawiona Msza św. pogrzebowa śp. ks. abp. Henryka Hosera. W modlitwie uczestniczyli liczni biskupi i wierni, w tym przedstawiciele władz. O swojej łączności z uczestnikami Liturgii i wdzięczności za posługę Księdza Arcybiskupa zapewnił Papież Franciszek w specjalnym przesłaniu. Eucharystii przewodniczył metropolita warszawski, ks. kard. Kazimierz Nycz.

Zebranych powitał ordynariusz warszawsko-praski, ks. bp Romuald Kamiński.
– Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud – powiedział, podkreślając, że śp. ks. abp Hoser będzie pierwszym ordynariuszem warszawsko-praskim, który spocznie w podziemiach praskiej katedry. Wyraził wszystkim zebranym wdzięczność za obecność, modlitwę i przyjaźń.

W Liturgii uczestniczyli liczni kardynałowie, arcybiskupi i biskupi, m.in. ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący KEP, ks. abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, Prymas Polski i ks. abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański, który wygłosił homilię.

Obecni byli również biskupi z zagranicy, w tym ks. abp koadiutor Sarajewa Tomo Vukšić, członek delegacji, która przybyła z Bośni i Hercegowiny, liczne duchowieństwo, osoby konsekrowane, rodzina pallotyńska i przedstawiciele wspólnot i stowarzyszeń diecezjalnych.

Nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. We Mszy św. uczestniczyli m.in. Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, i Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego. Obecni byli również przedstawiciele środowiska medycznego.

Liturgię uświetnił chór katedralny pod dyrekcją prof. Pawła Łukaszewskiego.

O swojej łączności z uczestnikami uroczystości pogrzebowych śp. ks. abp. Henryka Hosera SAC, a także wdzięczności za jego posługę dla Kościoła powszechnego zapewnił Papież w przesłaniu skierowanym na ręce biskupa warszawsko-praskiego Romualda Kamińskiego:

Jego Ekscelencja

Ks. Bp Romuald Kamiński

Biskup Warszawsko-Praski

Z żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Arcybiskupa Henryka Hosera, emerytowanego Biskupa Warszawsko-Praskiego. Jednoczę się z Tobą, Drogi Bracie, z duchowieństwem i wiernymi Kościoła w Warszawie-Pradze i w całej Polsce w modlitwie dziękczynienia za życie i pasterski trud tego zasłużonego Sługi Ewangelii.

Maior est Deus – Bóg jest większy – to biskupie zawołanie towarzyszyło mu przez całe życie i wyznaczało sposób myślenia, wartościowania, dokonywania wyborów, podejmowania decyzji oraz kierunki duszpasterskiego działania. Zawierzył słowu Pisma, które mówi: „większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie” (1 J 4,4), i z apostolską odwagą szedł w świat, ufając, że „Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko” (1 J 3,20).

Z oddaniem pełnił swoją posługę jako lekarz, kapłan we Wspólnocie Pallotynów, misjonarz, animator duszpasterstwa rodzinnego i służby zdrowia, przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Rwandzie i sekretarz watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, a potem jako Biskup Warszawsko-Praski i wreszcie jako mój specjalny wizytator apostolski w Medziugoriu. Dziś, kiedy Pan uznał dzieło Jego życia za ukończone, z wdzięcznością przyjmuję jego osobiste wyznanie: „Kiedy patrzę na całość swojej posługi, to widzę, że Opatrzność przewidziała moją misję w Kościele. Każdy poprzedni etap przygotowywał mnie do następnego. Bóg pozwolił mi być spełnionym”.

Miłosiernemu Bogu zawierzam owoce jego życia i pasterskiego zaangażowania, prosząc, by przyjął go do swojej chwały. Tobie, Czcigodny Bracie, polskim Kardynałom i Biskupom, Rodzinie Zmarłego, Uczestnikom ceremonii pogrzebowej i wszystkim bliskim Zmarłego z serca błogosławię: w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.

Watykan, 16 sierpnia 2021 r.

Franciszek


 

– Dziękuję sprawiedliwemu i miłosiernemu Bogu za niezwykle owocne życie tego człowieka, lekarza, kapłana Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, misjonarza, arcybiskupa, delegata apostolskiego dla Medziugoria, promotora rodziny i bioetyki – powiedział z kolei przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ks. abp Stanisław Gądecki, w kondolencjach podczas uroczystości pogrzebowych ks. abp. Henryka Hosera SAC.

Publikujemy pełny tekst kondolencji:

„Wychwalajmy mężów sławnych

i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia.

Pan sprawił [w nich] wielką chwałę,

wspaniałą swą wielkość od wieków.

Wszyscy ci przez pokolenia byli wychwalani

i stali się dumą swych czasów.

Ciała ich w pokoju pogrzebano,

a imię ich żyje w pokoleniach.” (Syr 44,1-2.7.14-15)

Na ręce biskupa Romualda Kamińskiego składam wyrazy współczucia z powodu śmierci Księdza Arcybiskupa Hosera, wszystkim kapłanom, zwłaszcza pallotynom, franciszkanom z Medziugoria oraz wiernym diecezji warszawsko-praskiej.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski dziękuję w szczególności za posługiwanie Księdza Arcybiskupa Henryka w diecezji stołecznej, za jego prace w Radzie ds. Rodziny, za przewodniczenie w strukturach KEP Zespołowi Ekspertów ds. Bioetycznych, za prace w ramach Komisji Duszpasterstwa, Komisji ds. Misji, a także w Radzie Stałej oraz Radzie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Dziękuję sprawiedliwemu i miłosiernemu Bogu za niezwykle owocne życie tego człowieka, lekarza, kapłana Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, misjonarza, arcybiskupa, delegata apostolskiego dla Medziugoria, promotora rodziny i bioetyki. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że mieliśmy szansę nie tylko znać tego wybitnego człowieka, zachwyconego życiem i cieszyć się jego przyjaźnią, ale także mieć zaszczyt udziału w jego wysiłkach ponoszonych dla Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa.


 

– Stajemy w zadumie wdzięczności za ogrom dobra, jakie dokonało się przez jego posługę, jako człowieka, lekarza, kapłana i biskupa – powiedział z kolei ks. abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański, pallotyn, w homilii podczas Mszy św. pogrzebowej śp. abp. Henryka Hosera.

Ksiądz abp Wojda podzielił się wspomnieniem z ostatnich spotkań i rozmów z śp. ks. abp. Hoserem – świadomym swego stanu i przygotowanym na spotkanie z Bogiem.

Następnie przypomniał drogę życiową Zmarłego – utratę ojca, który zginął w czasie wojny, studia na Akademii Medycznej, powołanie kapłańskie i zakonne, które realizował w rodzinie pallotyńskiej, posługę misyjną.

Ksiądz abp Wojda zwrócił uwagę na wielką miłość ks. abp. Hosera do Pisma Świętego, które zgłębiał na modlitwie i medytacji, oraz na wartość jego homilii, zawsze mocno osadzonych w Słowie Bożym. Przypomniał, że prof. Wanda Półtawska wyraziła kiedyś żal, że tych homilii nikt nie nagrywa.

Kaznodzieja mówił zebranym o 21-letniej pracy Zmarłego współbrata w Rwandzie oraz o wyniesieniu go do godności arcybiskupiej, jego posłudze w Papieskich Dziełach Misyjnych i Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, a wreszcie – powrocie do Polski i biskupstwie w diecezji warszawsko-praskiej.

„Nigdy nie wybierałem i nigdy nie prosiłem, zawsze przyjmowałem, co przełożeni mi zlecili” – przypomniał słowa ks. abp. Hosera, który już jako arcybiskup senior, na prośbę Papieża Franciszka udał się do Medziugoria, aby podjąć opiekę duszpasterską nad przybywającymi tam pielgrzymami.

– Drogi Henryku, Bracie w Kapłaństwie i Biskupstwie, Przyjacielu i Misjonarzu, z serca Ci dziękujemy za dar Twojego życia, posługę i wszelkie dobro, i prosimy, aby Dobry Bóg przyjął Cię do swojej chwały – zakończył ks. abp Wojda.


 

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. abp. Henryka Hosera rozpoczęły się już w czwartek. W świątyni przy Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie swojego współbrata pożegnała społeczność pallotyńska. Następnie ciało Zmarłego zostało przewiezione do bazyliki katedralnej na warszawskiej Pradze, gdzie wieczorem sprawowana była Msza św. żałobna, będąca diecezjalnym pożegnaniem Księdza Arcybiskupa.

 


 

W piątek 13 sierpnia 2021 roku zmarł arcybiskup Henryk Franciszek Hoser. (ur. 27 listopada 1942, Warszawa)

 

Wspomnienie śp. arcybiskupa Henryka Hosera

Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej z wielkim smutkiem żegna zmarłego Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera widząc ogromną stratę, jaką spowodowała ta śmierć nie tylko w Kościele Polskim, ale również w Kościele Powszechnym.

Poza działalnością Arcybiskupa, jako Pasterza Kościoła, Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej interesowała się szeroką działalnością Hierarchy, jako przedstawiciela Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych.

W zakresie tych zainteresowań redakcja naszego miesięcznika „Wierzyć życiem” delegowała mnie na konferencję, która odbyła się pod przewodnictwem ks. abpa Henryka Hosera w dniu 20 lutego 2014 roku w Sekretariacie KEP. Sprawozdanie z tej konferencji, którego odpis załączam do niniejszego Wspomnienia, zostało następnie zamieszczone w Wierzyć Życiem w marcu 2014 roku.

Zachęcam do przeczytania tego artykułu, celem przypomnienia, jak arcybiskup Henryk Hoser walczył o prawo do zachowania klauzuli sumienia.

Mirosława Klupsz  


Mirosława Klupsz

Wolność sumienia zasadą konstytucyjną

„Wolność sumienia jest zasadą konstytucyjną i na tej podstawie istnieje możliwość wstrzymania się od działań niezgodnych z sumieniem”-stwierdza Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych, odpowiadając na opaczne stanowisko Komitetu Bioetycznego Polskiej Akademii Nauk jako „prowadzące do degradacji zawodu lekarza” i „medycyny na życzenie”. W swym wezwaniu do środowisk medycznych Komitet Bioetyczny PAN zarzucił w ubiegłym roku polskim lekarzom, pielęgniarkom i farmaceutom nadużywanie klauzuli sumienia, poprzez narzucanie pacjentom własnych poglądów moralnych i ograniczanie im dostępu do środków antykoncepcyjnych, wczesnoporonnych i aborcji.

Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych odniósł się krytycznie do tych zarzutów oraz innych wymogów dokumentu Komitetu PAN i przedstawił swoje stanowisko w dokumencie prezentowanym na sesji w dniu 20 lutego br. w Sekretariacie KEP. W sesji uczestniczyli wybitni przedstawiciele Zespołu Ekspertów KEP, współautorzy dokumentu, którzy podzielili się, między innymi, następującymi uwagami krytycznymi.

Przewodniczący Zespołu, abp Henryk Hoser powiedział, że sumienie jako cecha ludzka, przypomina nam o wyższości prawa moralnego nad prawem stanowionym. W praktyce jednak widoczne jest rosnące napięcie między prawem moralnym i prawem stanowionym, co przenosi się na lekarzy i pielęgniarki. Sprzeciw sumienia w przypadku tych środowisk dotyczy wartości podstawowych, takich jak niepodważalny charakter życia ludzkiego i integralności osoby ludzkiej. Podkreślając wagę „wolności sumienia” abp Hoser zacytował słowa Jana Pawła II z encykliki „Evangelium vitae”: „Kto powołuje się na sprzeciw sumienia nie może być narażony na sankcje karne ale także na żadne inne ujemne konsekwencje prawne, dyscyplinarne, materialne czy zawodowe”.

Ks. prof. Ireneusz Mroczkowski, kierownik Katedry Antropologii i Bioetyki UKSW zauważył, że w stanowisku Komitetu PAN brak jest nawet próby podania definicji sumienia. W tej sytuacji istnieje obawa, że wolność sumienia staje się drugorzędna i może być relatywizowana.

O. prof. Andrzej Derdziuk, kierownik Katedry Historii Teologii Moralnej, prorektor KUL wskazał, że osoba odwołująca się do klauzuli sumienia, nie odwołuje się wyłącznie do religii, ale do racjonalności. Klauzula sumienia jest efektem założenia, że istnieje dobro i zło, religia zaś jest wsparciem tego założenia.
Prof. Zbigniew Cieślak, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego i prof. UKSW przypomniał, że stanowisko Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r gwarantuje wolność myśli, sumienia i wyznania, podobnie Karta Praw Podstawowych z 2000 r, która przyznaje prawo do odmowy wykonywania czynności niezgodnych z sumieniem.

Dr Piotr Klimas, ginekolog ze szpitala św. Rodziny mówił, że lekarz ma działać zgodnie z przysięgą Hipokratesa i Kodeksem Etyki Lekarskiej, ratować zdrowie i życie pacjenta. Tymczasem żąda się od niego aborcji, nie mieszczącej się w tej kategorii świadczeń lekarskich, podczas gdy prawdziwą sztuką jest ochrona przed poronieniem.

Zespół ekspertów KEP odniósł się krytycznie również do wymogu Komitetu PAN skierowanego do lekarza odmawiającego „świadczenia zdrowotnego” zobowiązującego go do wskazania innego lekarza lub podmiotu leczniczego, gdzie takie świadczenie jest wykonywane.

W dyskusji kończącej spotkanie wypowiadali się również uczestnicy-przedstawiciele społecznych organizacji pozarządowych zajmujących się problemami etycznymi, związanymi z ochroną życia.

 


 
Prezydent o śmierci arcybiskupa Henryka Hosera

Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/241872,prezydent-o-smierci-arcybiskupa.html

Prezydent Andrzej Duda podkreślił znaczenie i rolę ks. abp. Henryka Hosera w Kościele katolickim. 

„Odejście księdza arcybiskupa Henryka Hosera do Domu Ojca to dla Polski i Kościoła duża strata. Będzie brakowało tego mądrego Kapłana o wielkiej wiedzy i sile ducha. Wieczne odpoczywanie racz Mu dać, Panie!” – napisał dzisiaj na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

Abp Henryk Hoser zmarł wczoraj wieczorem w szpitalu w wieku 78 lat.

Abp Henryk Hoser był pallotynem, od maja 2008 r. ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej. 8 grudnia 2017 r. Papież Franciszek przyjął rezygnację abp. Hosera z urzędu biskupa warszawsko-praskiego, który przeszedł na emeryturę. Jego następcą został bp Romuald Kamiński.

W maju 2018 r. Papież Franciszek mianował abp. Henryka Hosera specjalnym wizytatorem apostolskim przy parafii w Medziugoriu, gdzie od 1981 roku – jak twierdzi szóstka ludzi – trwają objawienia Matki Bożej.

Wcześniej pełnił funkcję sekretarza pomocniczego w watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, ponad 20 lat spędził na misjach w Rwandzie i Zairze. Od 2008 roku abp Hoser przewodził pracom zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. bioetycznych.

 


 

Msza św. pogrzebowa abp. Henryka Hosera odbędzie się w piątek 20 sierpnia o godz. 12 w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie. 

Abp Henryk Hoser zmarł w piątek 13 sierpnia wieczorem w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w wieku 78 lat.

Msza św. pogrzebowa abpa Henryka Hosera odbędzie się w piątek 20 sierpnia o godzinie 12.00 w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie - czytamy w komunikacie opublikowanym w sobotę na stronie internetowej diecezji warszawsko-praskiej.

Autorzy komunikatu dodali, że kazanie podczas Mszy św. pogrzebowej wygłosi metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda.

„Po Mszy św. (nastąpi - PAP) złożenie ciała Zmarłego w krypcie w podziemiach katedry warszawsko-praskiej” - napisali w komunikacie.

Poinformowali, że dzień wcześniej, w czwartek 19 sierpnia o godz. 12.00, odprawiona zostanie Msza św. żałobna w kościele seminaryjnym w Ołtarzewie, a o godz. 18.00 - druga Msza św. żałobna w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie.

Zaznaczyli, że przed i po Mszy św. będzie możliwość modlitwy przy trumnie.

AB, PAP


cool     cool    cool     cool    cool

31 sierpień

Czy pełnia ofiary nie wymaga czasem zamilczenia?

Stefan Kardynał Wyszyński – druga kromka chleba

Kalendarz DIAK AW

Wrzesień 2021
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Nowenna pompejańska

BEATYFIKACJA33

Za naszą Ojczyznę!

Iskra Bożego Miłosierdzia

FOTOGALERIE

Odwiedza nas 91 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
577897

Ewangelia na codzień

Tylko Maryja może uratować świat

Prymas Wyszyński – Oficjalna strona