Papież do Akcji Katolickiej:
słuchajcie konkretnych kobiet i mężczyzn – 27 XI 2022

 

Spotkanie z młodymi z Akcji Katolickiej, 29 października 2022 r. (ANSA) Spotkanie z młodymi z Akcji Katolickiej, 29 października 2022 r. (ANSA) 

„Trudne czasy mogą zostać podjęte jako wyzwanie i przemienić się w czas nadziei” – napisał Franciszek do przedstawicieli Akcji Katolickiej. Zebrali się oni w Rzymie, gdzie wybrali nowe władze na poziomie centralnym.

Radio Watykańskie

W liście Papież obok problemów kryzysu postpandemicznego i wzrastającej przemocy wymienił także „odradzający się w niektórych miejscach indywidualizm”, związany z dynamiką samozbawienia.

Ojciec Święty napisał, że „jest przekonany, iż Bóg oczekuje od Kościoła Trzeciego Tysiąclecia, aby duch synodalny zakorzenił się w jego sposobie bycia, co oznacza ćwiczenie wspólnego podążania w tym samym kierunku”. Dlatego też zachęcał nowych liderów Akcji Katolickiej, aby byli ludźmi słuchającymi.

„Mam nadzieję, że nie będziecie zarządcami zza biurka, sterty papierów lub poprzez Zooma, i że nie popadniecie w pokusę planowania, rządzenia przez dekrety i odwoływania się do propozycji sprzed lat, które były dobre i użyteczne kiedyś, ale dziś być może nie są już aktualne - czytamy w liście – „Po pierwsze słuchajcie konkretnych kobiet i mężczyzn, starszych, młodych i dzieci, dotykajcie konkretu ich życia, cichych krzyków wypisanych na ich twarzach, protestu ukrytego w głębi”. Papież wezwał następnie do wrażliwości na znaki czasu, bo – jak zaznaczył –

„Kościół nie może być na marginesie historii, uwikłany we własne sprawy, żyjący w swojej bańce”. Lud Boży ma bowiem misję „przemieniania historii z jej trudnościami i sprzecznościami w historię zbawienia”. Na zakończenie Papież dziękował członkom Akcji Katolickiej za podjęcie wyzwania i pobłogosławił ich. Akcja Katolicka jest kościelną organizacją świeckich, powstałą pod koniec XIX w. Zrzesza osoby na każdym etapie życia i działa na wszystkich kontynentach. Międzynarodowa centrala ma na celu koordynację współpracy między oddziałami krajowymi, prowadzenie refleksji nad problemami globalnymi, a także promowanie nowej ewangelizacji.  

 

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA
DO MIĘDZYNARODOWEGO FORUM AKCJI KATOLICKIEJ

27 XI 2022

Drodzy Bracia z FIAC,  

Po wyborze nowych władz Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej gratuluję tym, którzy zobowiązali się przewodzić wam na najbliższy okres, podążając drogą rozpoczętą ponad  30 lat temu. W tamtym czasie czcigodny Kardynał Eduardo Pironio wyczuł potrzebę utworzenia tego forum, aby życie Akcji Katolickiej wniosło swój wkład do wyzwania nowej wangelizacji, wzbogaconej cechami szczególnymi każdego miejsca i kultury. Wielu z was zdecydowanie poszło za tą intuicją i oddało tej posłudze swoje umiejętności i pragnienie głoszenia Ewangelii, mimo trudności właściwych tamtemu okresowi, ponieważ nie było wtedy tych środków przekazu i zbliżenia między krajami, jakie istnieją obecnie.

Oczywiście kontekst światowy, który towarzyszy nowemu etapowi, nie jest taki sam, jak ten sprzed trzydziestu lat, ani nawet z czasów poprzedniego kierownictwa. Społeczne i osobiste skutki pandemii nadal oddziałują na ducha i stosunek do życia wielu ludzi. W pewnych środowiskach odrodził się indywidualizm zbawienia skrojonego na miarę, nie mówiąc już o pladze przemocy między krajami i braćmi, która podkopuje pragnienie powszechnego braterstwa. A jednak te trudne chwile mogą stać się wyzwaniami i przerodzić się w czasy nadziei. Jak powiedział kardynał Pironio – człowiek nadziei: „Jakże ważne jest być w życiu znakiem! Ale nie znakiem pustym lub śmierci, lecz znakiem światła, głoszącym nadzieję. Nadzieja jest w stanie przezwyciężyć trudności, nieporozumienia, krzyże, które pojawiają się w życiu codziennym”.

Jednocześnie jako Kościół przeżywamy czas, w którym potrzebujemy, aby duch synodalny  zakorzenił się w naszym sposobie bycia Kościołem; oznacza to ćwiczenie wspólnego kroczenia w tym samym kierunku. Jestem przekonany, że tego właśnie Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia: aby na nowo uświadomił sobie, że jest ludem w drodze i że winien to czynić razem. Dlatego bardzo proszę was, abyście zachęcali w tym duchu grupy Akcji Katolickiej w różnych Kościołach lokalnych. W duchu synodalnym musimy nauczyć się słuchać siebie nawzajem, nauczyć się na nowo sztuki rozmawiania z innymi bez przeszkód zy uprzedzeń, także a nawet w sposób szczególny z tymi, którzy są na zewnątrz, na marginesie, aby szukać bliskości, która jest stylem Bożym (por. przemówienie wideo Papieża o Kościół otwarty dla wszystkich, październik 2022).

W tym kontekście zachęcam nowych przywódców, aby byli mężczyznami i kobietami  słuchania. Mam nadzieję, że nie są „liderami” zza biurka, od papierów czy Zoom’a i że nie ulegną pokusie strukturalizmu instytucjonalnego, który planuje i organizuje, kierując się statutami, rozporządzeniami i odziedziczonymi propozycjami, które w swoim czasie były obre i przydatne, ale dziś pewnie nie mają znaczenia. Proszę was, abyście słuchali.

Po pierwsze: wsłuchujcie się w konkretnych mężczyzn, kobiety, starców, młodych i dzieci, w ich rzeczywistość, w ich milczący krzyk wyrażany w ich spojrzeniach i w ich głębokich wołaniach. Miejcie czujny słuch, aby nie udzielać odpowiedzi na pytania, których nikt nie zadaje, ani nie mówić słów, których nikt nie jest ciekaw usłyszeć, ani które niczemu nie służą.Słuchajcie uszami otwartymi na nowość i sercem samarytańskim. 

Po drugie: wsłuchujcie się w odgłosy znaków czasu, Kościół nie może stać na marginesie historii, uwikłany we własne sprawy, utrzymując swą nadmuchaną bańkę. Kościół jest  wezwany do słuchania i dostrzegania znaków czasu, aby uczynić z historii z jej złożonością i sprzecznościami, historię zbawienia. Potrzebujemy być Kościołem żywotnie proroczym, wychodząc od znaków i gestów, które pokazują, że istnieje inna możliwość współistnienia, stosunków międzyludzkich, pracy, miłości, władzy i służby.

wreszcie, aby stało się to możliwe, potrzebujemy słuchania głosu Ducha. W każdym  okresie Duch otwiera nas na Jego nowinę, „zawsze uczy Kościół żywotnej potrzeby wyjścia, fizjologicznego wymogu przepowiadania, niedopuszczenia do zamykania się w samym sobie” (kazanie na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 5 czerwca 2022). Jeśli duch tego świata naciska na nas, abyśmy skupiali się na swoich problemach i zainteresowaniach, na konieczności bycia istotnym, na nieustępliwej obronie naszej własności i grupy, to Duch uwalnia nas od obsesji na punkcie sytuacji kryzysowych i wzywa nas do przemierzania starych a zarazem ciągle nowych dróg: świadectwa, ubóstwa i misji, aby wyzwolić nas od samych siebie i wysłać nas w świat.

Chyba czujecie, że propozycja słuchania to niewiele, ale nie jest to słuchanie bierne, lecz ma to być słuchanie czynne, które wyznacza nam rytm pracy; jest wdechem niezbędnym do  tego, aby być Kościołem, oddychającym misyjnie. Tak to uczyniła Najświętsza Maryja Panna, ponieważ usłyszała, wstała i udała się w drogę, aby służyć.

Modlę się, abyście mogli uczynić z tego okresu czas łaski, z odwagą umiejętności słuchania, pogody ducha, by móc rozeznawać oraz odwagi głoszenia całym swoim życiem.

Bardzo dziękuję, że przyjęliście to wyzwanie. Modlę się do Boga za każdego z was. Proszę, nie przestawajcie modlić się za mnie.  

 Niech Jezus wam błogosławi, a Najświętsza Maryja Panna ma was w opiece.

Tłum. Krzysztof Gołębiowski  


cool     cool    cool     cool    cool

25 stycznia

Jeżeli wielki prześladowca początkującego Kościoła, Szaweł, został Apostołem Chrystusa, to wszyscy ludzie, którzy zmagają się z Bogiem, mają szansę.

Stefan Kardynał Wyszyński – druga kromka chleba

Kalendarz DIAK AW

Luty 2023
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Nowenna pompejańska

BEATYFIKACJA33

Za naszą Ojczyznę!

Iskra Bożego Miłosierdzia

Konferencje biblijne

FOTOGALERIE

Odwiedza nas 170 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
1419534

Ewangelia na co dzień

Tylko Maryja może uratować świat

Instytut Prymasowski KSW