Spis treści

Jan Paweł II

ENCYKLIKA EVANGELIUM VITAE

do biskupów,
do kapłanów i diakonów,
do zakonników i zakonnic,
do katolików świeckich
oraz
Do wszystkich ludzi dobrej woli
o wartości i nienaruszalności
życia ludzkiego

Spis treści

WPROWADZENIE

 • Nieporównywalna wartość ludzkiej osoby .
 • Nowe zagrożenia życia ludzkiego .
 • W jedności z wszystkimi biskupami świata .

ROZDZIAŁ I. KREW BRATA TWEGO GŁOŚNO WOŁA KU MNIE Z ZIEMI

AKTUALNE ZAGROŻENIA ŻYCIA LUDZKIEGO

 • «Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go» (Rdz 4, 8): u korzeni przemocy skierowanej przeciw życiu
 • «Cóżeś uczynił?» (Rdx 4, 10): zanik wartości życia
 • «Czyż jestem stróżem brata mego?» (Rdz 4, 9): wynaturzona koncepcja wolności.
 • «Mam się ukrywać przed tobą» (Rdz 4, 14): zanik wrażliwości na Boga i człowieka
 • «Przystąpiliście do pokropienia krwią» (por. Hbr 12, 22. 24): znaki nadziei i zachęta do działania

ROZDZIAŁ II. PRZYSZEDŁEM, ABY MIELI ŻYCIE

CHRZEŚCIJAŃSKIE ORĘDZIE O ŻYCIU

 • «Życie objawiło się. Myśmy je widzieli» (1 J 1, 2): wpatrzeni w Chrystusa, u Sąowo życia»
 • «Pan jest moją mocą i źródłem męstwa! Jemu zawdzięczam moje ocalenie» (Wj 15, 2): życie jest zawsze dobrem
 • «Przez wiarę w imię Jezusa temu człowiekowi (...) imię to przywróciło siły» (Dz 3, 16): doświadczając ułomności ludzkiej egzystencji Jezus urzeczywistnia pełny sens życia
 • «Powołani (...), by się stali na wzór obrazu Jego Syna» (Rz 8, 28-29): chwała Boża jaśnieje na obliczu człowieka
 • «Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki o (J 11, 26): dar życia wiecznego
 • «Upomnę się też u człowieka o życie człowieka» (Rdz 9, 5): cześć i miłość wobec każdego ludzkiego życia
 • «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną» (Rdz 1, 28): odpowiedzialność człowieka za życie
 • «Ty bowiem utworzyłeś moje nerki» (Ps 139 [138], 13): godność dziecka [jeszcze] nie narodzonego
 • «Ufałem, nawet gdy mówiłem: "Jestem w wielkim ucisku"» (Ps 116[115], 10): życie w starości i cierpieniu
 • «Wszyscy, którzy się go trzymają, żyć będą» (Ba 4, 1): od Prawa nadanego na Synaju po dar Ducha Świętego
 • «Będą patrzeć na Tego, którego przebili» (J 19, 37): na drzewie Krzyża wypełnia się Ewangelia życia

ROZDZIAŁ III. NIE ZABIJAJ

ŚWIĘTE PRAWO BOŻE

 • «Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania» (Mt 19, 17): Ewangelia i przykazanie
 • «Upomnę się (...) u człowieka o życie człowieka» (Rdz 9, 5): życie ludzkie jest święte i nienaruszalne
 • «Kiedy w ukryciu powstawałem, oczy Twoje już wtedy mnie widziały» (por. Ps 139[138], 15-16): odrażająca zbrodnia przerywania ciąży
 • «Ja zabijam i Ja sam ożywiam» (Pwt 32, 39): dramat eutanazji
 • «Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi» (Dz 5, 29): prawo cywilne a prawo moralne
 • «Będziesz miłował (...) swego bliźniego jak siebie samego» (Łk 10, 27): «nie zabijaj» i «umacniaj» życie

ROZDZIAŁ IV. MNIEŚCIE TO UCZYNILI

O NOWĄ KULTURĘ ŻYCIA LUDZKIEGO

 • «Wy zaś jesteście (...) ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła Jego potęgi» (por. 1 P 2, 9): lud życia i dla życia
 • «Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli» ( 1J 1, 3): głoszenie Ewangelii życia
 • «Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie» (Ps 139 [138], 14): wysławianie Ewangelii życia .»
 • Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków?» (Jk 2, 14): służyć Ewangelii życia,
 • «Oto synowie są darem Pana, a owoc łona nagrodą» (Ps 127[126], 3): rodzina jako «sanktuarium życia»
 • «Postępujcie jak dzieci światłości» (Ef 5, 8): potrzeba głębokiej odnowy kultury
 • «Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna» ( 1 J 1, 4 ) : Ewangelia życia jest przeznaczona dla całej ludzkiej społeczności

ZAKOŃCZENIE

 • «Wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce» (Ap 12, 1): macierzyństwo Maryi i Kościoła
 • «I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię» (Ap 12, 4): życie zagrożone przez moce zła
 • «A śmierci już odtąd nie będzie» (Ap 21, 4): blask zmartwychwstania


cool     cool    cool     cool    cool

11 marca

Jak Chrystus Pan wspiera swoich kapłanów w tajemniczy, sobie tylko znany sposób, gdy mówią do ludu, tak wspiera ich słuchaczy i mówi w sercach tych, którzy otaczają ambonę.

Stefan Kardynał Wyszyński – kromka chleba

Kalendarz DIAK AW

Marzec 2023
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Nowenna pompejańska

BEATYFIKACJA33

Za naszą Ojczyznę!

Iskra Bożego Miłosierdzia

Konferencje biblijne

FOTOGALERIE

Odwiedza nas 722 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
1494107

Ewangelia na co dzień

Tylko Maryja może uratować świat

Instytut Prymasowski KSW